Minimesse

27.08.201810:32 Ornulf

Under konferansen arrangeres det en mini messe der bedrifter i Vesterålen kan presentere seg på stand og knytte kontakter. Mini messen besøkes av deltakere før og under konferansen