Vesterålen Næringspris

Tidligere vinnere
27.08.201810:31 Ornulf

Vesterålen Næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape arbeidsplasser, fokus på Vesterålens Næringsliv eller på annen måte har bidratt positivt til Næringslivet i Vesterålen i løpet av året, eller over et lengre tidsrom.

Formålet med Vesterålen Næringspris er å stimulere til videreutvikling og nyskaping innen næringslivet i regionen. Prosessen med utvelgelse og tildeling skal være med på å rette oppmerksomheten mot arbeid med å legge til rette for ny næringsutvikling, samarbeid på tvers av kommunegrensene og øke stoltheten.

Tidligere års vinnere er:

2013: Cerpus AS
2014: Myre Saltfish Group  AS
2015: Holmøy Maritime AS
2016: Akselsen Engineering AS
2017: Nordlaks AS, Stokmarknes
2018: Vesterålskonferansen

Prisen utdeles av Vesterålen Næringslivssamarbeid (VNS)